Čerpací stanice

Pohonné hmoty k prodeji aktuální ceny:

32,50 Kč
31,30 Kč
Naše čerpací stanice je Vám k dispozici od pondělí do pátku od 7 hod do 18 hod v sobotu od 8h do 12h. Mimo tuto otvírací dobu lze tankovat na odběrné čipy po sepsání smlouvy o odběru PHM.

Na čerpací stanici najdete základní občerstvení,provozní kapaliny,autokosmetiku atd.

Pro naše zákazníky nabízíme tankování na čipy ,které vám umožní tankování v pracovní době i mimo pracovní dobu.Čipy umožní tankování nonstop.Čip dostane každý ,kdo se u nás zaregistruje a složí na svůj přidělený čip jakoukoliv hotovost,která se pak postupně odečítá,podle tankování,které provede zákazník.

Hotovost můžete pak postupně doplňovat buď hotově,bankovním převodem...


Rozvoz PHM:

V případě zájmu lze PHM po dohodě a sepsání odběratelské smlouvy zavážet na místo určení zákazníkem vlastní cisternou Iveco 13.500l.Dále provádíme rozvoz přímo na pracoviště stavebních strojů a zařízení .

Další info v rubrice velkoobchod.